godlo

Zarząd Stowarzyszenia - kadencja 2017 - 2020:

Przewodniczący: Tadeusz Antkowiak - Bydgoszcz
Wice - Przewodniczący: Andrzej Adamczyk - Gdańsk
Wice - Przewodniczący:    Adam Nowak - Łódź
 
Sekretarz: Dariusz Bolewski - Słupsk
Skarbnik: Stefan Grzybowski - Bydgoszcz
 
Członek zarządu: Witold Amiłowski - Łódź
Członek zarządu: Włodzimierz Koprowski - Olsztyn
Członek zarządu: Janusz Martynow - Płock
Członek zarządu: Tadeusz Pietkiewicz - Elbląg
Członek zarządu: Piotr Paczkowski - Szczecin
Członek zarządu: Wiesław Rybicki - Koszalin
 
Przew. kom. rewizyjnej:  Jerzy Nowicki - Łódź
Komisja rewizyjna:  Jerzy Białek - Gdańsk
Komisja rewizyjna:  Zbigniew Pluciński - Bydgoszcz

Powrót do strony głównej