Proces generałów SB
     

"Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez niezależny, bezstronny i niezawisły Sąd - Art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej"


     Proces generałów SB

     Mowa końcowa Prokuratora

     Mowa końcowa oskarżycieli posiłkowych

     Mowa końcowa w wersji audio

     

     

     Skazanie dwóch byłych generałów SB za prześladowanie opozycji

     Odpis orzeczenia Sądu Odwoławczego wraz z uzasadnieniemPowrót do strony głównej